Bajczary i czarbaje

Wdzięczność węża

Scenariusz zajęć dla dzieci w klasach I-III (zajęcia zintegrowane, etyka, zajęcia dodatkowe) na podstawie opowiadania Wdzięczność węża Joanny Papuzińskiej

Pobierz plik