Jak zdobyć supermoce

Jak zdobyć supermoce – przeciw agresji w internecie

Przeciw agresji w internecie – scenariusz lekcji wychowawczej lub zajęć
bibliotecznych, na podstawie książki.

klasy 4-6

zwrócenie uwagi na temat cyberprzemocy wśród
rówieśników