Moje prawa - ważna sprawa!

Scenariusz nr 1

Scenariusz zajęć dla IV klasy szkoły podstawowej do opowiadania Pięć minut roboty Renaty Piątkowskiej* i artykułu 32. Konwencji o Prawach Dziecka: Nikomu nie wolno zmuszać cię do pracy, która jest dla ciebie niebezpieczna lub szkodliwa, ani wykorzystywać cię zarobkowo.

Pobierz plik