Moje prawa - ważna sprawa!

Scenariusz nr 3

Scenariusz zajęć świetlicowych w szkole podstawowej do opowiadania Anny Czerwińskiej-Rydel Kucyk Pony i artykułu 23. Konwencji o Prawach Dziecka: "Wszystkie dzieci mają takie samo prawo do zabawy, nauki czy dobrego traktowania, nawet jeśli są chore lub niepełnosprawne".

Pobierz plik