Teraz tu jest nasz dom – Ukraina, współczesne konflikty, uchodźcy

Teraz tu jest nasz dom – dla dzieci w wieku 8-10 lat

Scenariusz zajęć w oparciu o książkę Barbary Gawryluk Teraz tu jest nasz dom dla dzieci w wieku 8-10 lat

https://drive.google.com/drive/folders/1jB9W7w8fjhk6G5KhQ4V9n_nHjbT-bpTP?usp=sharing

Autorka: Alina Płaziak-Janiszewska, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Pracownia Wspomagania Szkół i Doradztwa

Typ zajęć: zajęcia zintegrowane, etyka, zajęcia dodatkowe

Wiek uczniów: 8-10 lat

Czas: 2 godziny lekcyjne

Temat: Teraz tu jest nasz dom

 

Cele:

Uczeń potrafi

-      zidentyfikować bohaterów książki i ich sytuację w Polsce,

-      pokazać podobieństwa między nimi,

-      przedstawić przyczyny problemów bohaterów,

-      zaproponować sposoby rozwiązania problemów dzieci ukraińskich w klasie,

-      wypowiadać się na forum grupy.

Pobierz plik