Teraz tu jest nasz dom – Ukraina, współczesne konflikty, uchodźcy

Teraz tu jest nasz dom – scenariusz lekcji dla klasy VII

Jak radzić sobie z szokiem kulturowym? - scenariusz lekcji dla klasy VII SP - 2 godziny lekcyjne 

Autorka: Karolina Wawer, literaturoznawczyni i dydaktyczka w Katedrze Polonistycznej Edukacji na Uniwersytecie Jagiellońskim

https://drive.google.com/drive/folders/1jB9W7w8fjhk6G5KhQ4V9n_nHjbT-bpTP?usp=sharing

Cele lekcji

Ogólny: Uczeń omawia psychologiczne problemy spowodowane emigracją/uchodźstwem, rozważa swoją rolę jako emigranta i tubylca.

Szczegółowe: Uczeń zapoznaje się ze zjawiskiem szoku kulturowego i jego objawami oraz stosuje nabyte informacje podczas lektury i analizy fragmentów tekstu literackiego – fragmentów książki Teraz tu jest nasz dom. Uczeń analizuje ilustrację, pisze opowiadanie twórcze, współpracuje przy rozwiązaniu problemu (tworzy koło samopomocy i pomocy innemu).

Cele lekcji dla ucznia:

Zastanowisz się, jak to jest być obcym w innym kraju.

Poznasz zjawisko szoku kulturowego i dowiesz się, jak mu przeciwdziałać.

Poznasz książkę Barbary Gawryluk Teraz tu jest nasz dom.

Pobierz plik