Wzór odstąpienia od umowy

Wzór odstąpienia od umowy

W celu zwrotu zakupionych książek należy pobrać i wypełnić formularz, a następnie przesłać go pocztą na adres:

Wydawnictwo Literatura
ul. Srebrna 41
91-334 Łódź

lub w wersji elektronicznej na adres: handlowy@wydawnictwoliteratura.pl

Wzór odstąpienia od umowy w PDF

 

Pobierz plik