Wydawnictwo Literatura

Adres

ul. Srebrna 41, 91-334 Łódź

REDAKTOR NACZELNA

Wiesława Jędrzejczyk
Robert Kubiak
robert.kubiak[_at_]wydawnictwoliteratura.pl

668 815 147

Reklama, promocja, media
Justyna Nowak
justyna.nowak[_at_]wydawnictwoliteratura.pl

(42) 630-23-81 wew. 26

608304877

Organizacja spotkań autorskich; biblioteki;
Ewa Żywicka
ewa.zywicka[_at_]wydawnictwoliteratura.pl
Reklama, social media, blogerzy

DZIAŁ HANDLOWY

Roman Laskowski
Agata Preiss
handlowy[_at_]wydawnictwoliteratura.pl

(42) 630-25-17 wew. 23

698 778 109

Obsługa zamówień hurtowych i detalicznych
Anna Suszyńska
anna.suszynska[_at_]wydawnictwoliteratura.pl

(42) 630-25-17 wew. 23

Rozliczanie spotkań autorskich, obsługa zamówień hurtowych i detalicznych

DZIAŁ REDAKCJI

Lidia Kowalczyk
lidia.kowalczyk[_at_]wydawnictwoliteratura.pl
Redakcja, korekta i skład książek
Joanna Pijewska
Piotr Płonka
grafik[_at_]wydawnictwoliteratura.pl
Grafik, przygotowanie materiałów do druku

MAGAZYN, ODBIÓR KSIĄŻEK ul. Morgowa 7, Łódź

Dariusz Kubiak,
Tomasz Perka,
Sebastian Strożek
dariusz.kubiak[_at_]wydawnictwoliteratura.pl
Dariusz Kubiak - Kierownik magazynu
Magazyn

SKRZYNKA LITERACKA

Propozycje wydawnicze

FOREIGN RIGHTS [prawa zagraniczne]

Foreign rights [prawa zagraniczne]
k.jaszecka[_at_]poczta.fm

If you are interested in purchasing foreign rights for our books, please contact:

Karolina Jaszecka - Foreign Rights Agent

e-mail: k.jaszecka[@]poczta.fm

and

Ewa Żywicka
Literatura Publishing House
e-mail: ewa.zywicka[@]wydawnictwoliteratura.pl

To check our rights catalogue click here.

Kontakt