Dla przyszłych autorów

Propozycje wydawnicze prosimy wysyłać mailem na adres: redakcja@wydawnictwoliteratura.pl, w tytule wpisując "Propozycja wydawnicza", lub pocztą tradycyjną na adres wydawnictwa.

Informujemy, że niezamawianych tekstów nie odsyłamy i nie recenzujemy. W przypadku zainteresowania propozycją sami kontaktujemy się z autorem w przeciągu dwóch miesięcy.