Moje prawa - ważna sprawa!

Scenariusz nr 2

Scenariusz lekcji dla klas IV-VI szkoły podstawowej do opowiadania Anny Czerwińskiej-Rydel Komórka i artykułu 16. Konwencji o Prawach Dziecka: "Możesz mieć swoje tajemnice i sekrety i nikt bez Twojego pozwolenia nie może w nie ingerować".

Pobierz plik