Agnieszka Frączek

Agnieszka Frączek

Doktor habilitowana językoznawstwa, germanistka i leksykografka. W książkach dla najmłodszych popularyzuje wiedzę o współczesnej polszczyźnie. Pisze m.in. o homonimach (Kanapka i innych wierszy kapka) i homofonach (Jedna literka, a zmiana wielka) czy przysłowiach (Gdzie przy słowie jest przysłowie). W wierszach opowiada o kulturze słowa i rozprawia się z błędami językowymi (Byk jak byk, Złap byka za rogi). Stworzyła także serię książek logopedycznych. Jest laureatką nagrody Edukacja 2008, wyróżnienia Duży Dong przyznawanego przez Polską Sekcję IBBY oraz nagrody im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz, a w 2019 roku otrzymała tytuł Ambasadora Polszczyzny Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej.

Autorka mieszka w Warszawie
Prowadzi spotkania dla uczniów szkoły podstawowej

 

Tematy omawiane podczas spotkań dotyczących polszczyzny:

  1. Frazeologizmy i przysłowia.

Na podstawie książek: Siano w głowie, Gdy przy słowie jest przysłowie

 

  1. Homonimy, czyli wyrazy wieloznaczne i homofony, czyli wyrazy o tym samym brzmieniu, ale różnej ortografii (tu także zabawy ortograficzne: kot/kod, butki/budki, ważyć/warzyć i in.).

Na podstawie książek: Kanapka i innych wierszy kapka (homonimy), Jedna literka, a zmiana wielka (homofony)

 

  1. Kultura języka, czyli o najczęściej popełnianych błędach językowych (np. *w każdym bądź razie, *ubrać spodnie, *co tam pisze, *półtorej metra, *100 gram, *13 październik, w roku *dwutysięcznym siedemnastym etc.).

Na podstawie książek: Byk jak byk, czyli nie całkiem poważnie o całkiem poważnych błędach językowych, Złap byka za rogi

 

A w przyszłości także:

  1. Archaizmy i neologizmy (np. mejl, selfie; trotuar, jesionka, kajet), czyli o wieku słów i nieustannym zmienianiu się języka.

Na podstawie przygotowywanej książki: Dziadki i dziatki, czyli o słowach starych i nowych

 

Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą

Autorka prowadzi też spotkania poświęcone Julianowi Tuwimowi. Opowiada przede wszystkim o młodości Julka, o jego dziecięcych zabawach i chłopięcych wybrykach. O nieokiełznanej fantazji i tysiącach pasji (czyli „bzików”, jak Tuwim sam je nazywał), dzięki którym mały Julek wyrósł na wielkiego poetę.

Na podstawie książki: Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą